آرزو کن

آرزو کن…
که اگر خواست زمستان برود
گرمی دست تو اما باشد
آرزو کن با من
“ما”ی ما “من” نشود
سایه ات از سر تنهایی من کم نشود…

Love-On-The-Hand-Wallpaper-Full-HD

About رها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top